Herindeling

Initiatief Zeeland houdt zich intensief bezig met de herindeling, de samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden. In een werkgroep zijn daarvoor gesprekken gevoerd. In een manifest wil Initiatief Zeeland kort en kracht weergeven wat voor Zeeland van belang is bij de samenvoeging van de twee gemeenten. Dat manifest wordt voorgelegd aan alle inwoners, verenigingen en instellingen van Zeeland met het verzoek dat te steunen. Op deze manier hoopt Initiatief Zeeland de belangen van Zeeland in de nieuwe gemeente te waarborgen.

Initiatief Zeeland neemt deel aan het overleg tussen wijk- en dorpsraden en burgerinitiatiefgroepen in de gemeenten Uden en Zeeland